Právne poradenstvo a konzultácie

Právnické oddelenie spoločnosti Sola so sídlom v Nitre pracuje ako samostatné oddelenie a vzniklo ako prirodzené riešenie pre poskytovanie právnej podpory a poradenstva. Od roku 2011 sa sústreďujeme najmä na hľadanie riešení pre právne potreby našich zákazníkov.

Právne poradenstvo a konzultácie

Právnické oddelenie spoločnosti Sola so sídlom v Nitre pracuje ako samostatné oddelenie a vzniklo ako prirodzené riešenie pre poskytovanie právnej podpory a poradenstva. Od roku 2011 sa sústreďujeme najmä na hľadanie riešení pre právne potreby našich zákazníkov.

Naši klienti sa môžu spoľahnúť na nami poskytované služby, ktoré zahrnujú podporu a poradenstvo s distribúciou dohôd a zmlúv, asistenciu pri predaji tovarov pod našou korporatívnou značkou ako aj rady v otázkach ochranných známok a duševného vlastníctva. Vďaka vlastnému kreatívnemu tímu sme plne schopní všetky projekty spracovať samostatne a pod jednou strechou. Nový dizajn porcelánu a príborov, inovatívne riešenia obalov a dizajnové novinky v stolovaní a vybavení kuchyne predstavujeme každoročne na rôznych medzinárodných výstavách a veľtrhoch po celom svete.

Aby sme neopomenuli novosť a originalitu, spoločnosť Sola Switzerland registruje všetky svoje značky medzinárodne. Registrované ochranné známky a značky sú zábezpekou ich jednoduchého rozpoznania, čo je spoločne s ochranou proti zneužitiu obrovskou výhodou registrácie.