Organizácia výstav a veľtrhov

Skúsenosti s organizáciou výstav a veľtrhov na medzinárodnej úrovni viedli k myšlienke ponúkať služby tohto charakteru klientom po celom svete.

Organizácia výstav a veľtrhov

Oceňujeme prácu, ktorú každá spoločnosť robí na poli svojho pôsobenia. Hlavným účelom poskytovanej podpory je zjednodušiť klientovi, resp. vystavovateľovi, prípravy spojené s účasťou na výstave či veľtrhu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam sú poskytované služby komplexné: od prvotného návrhu projektu, cez realizáciu a dopravu na miesto konania sa výstavy, až k finálnej stavbe vystavovateľského stánku.

  • Prvotné návrhy projektu podľa požiadaviek klienta.
  • Konečný grafický návrh projektu.
  • Proces výroby. Produkcia jednotlivých komponentov.
  • Transport na miesto konania sa výstavy alebo veľtrhu.
  • Konštrukcia stánku na mieste určenia.

Bude nám potešením podporiť vaše sny a spolupracovať na naplnení vašich vízií.