Služby

Široká škála služieb, ktoré spoločnosť Sola Switzerland poskytuje, ide ruka v ruke s kreativitou a technickou sofistikovanosťou. Inovatívne a unikátne metódy rozširujú spektrum zručností a robia tak ponúkané služby komplexnými. Priority spoločnosti sú založené na zodpovednosti a spokojnosti zákazníkov, čo je najdôležitejšou časťou nášho biznisu.

 

Vyrobené s kreativitou

Charakter projektov spoločnosti Sola si vyžaduje kvalifikovaný tím profesionálov s dynamickým prístupom. Hodnota tímu sa odráža v zmesi špecialistov s rôznym vzdelaním a skúsenosťami, čo dokazujú pracovné výsledky.

Shop Systémy

Jednoduché a inteligentné riešenia navrhnuté a vyrobené na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Zaujímavý dizajn Shop Systemu je vďaka svojich prirodzeným líniám určený pre zariadenie obchodných prevádzok a poľahky naplní všetky základné očakávania pre moderné vybavenie.

Organizácia výstav a veľtrhov

Skúsenosti s organizáciou výstav a veľtrhov na medzinárodnej úrovni viedli k myšlienke ponúkať služby tohto charakteru klientom po celom svete.

Právne poradenstvo a konzultácie

Právnické oddelenie spoločnosti Sola so sídlom v Nitre pracuje ako samostatné oddelenie a vzniklo ako prirodzené riešenie pre poskytovanie právnej podpory a poradenstva. Od roku 2011 sa sústreďujeme najmä na hľadanie riešení pre právne potreby našich zákazníkov.