Nalaďte sa na Flow…

Publikované 01. February 2017
Nalaďte sa na Flow…

Vyskúšajte Harmonaut

Výzvy v podobe nových projektov sú v Sole vždy vítané. Myšlienka vytvorenia úplne novej harmónie, ktorá vzišla z konceptu Flow, bola od prvopočiatku sprevádzaná víziou niečoho špeciálneho a zaujímavého – s víziou niečoho, čo by prinieslo ľuďom možnosť nazrieť do sveta porcelánu prostredníctvom kreatívnej optiky.

Dosiahnuť spojenie porcelánových produktov so zvukovými celkami tvoriac unikátnu melódiu predstavovalo obrovskú výzvu. Harmonaut je špecifickým projektom, čo ocenia najmä tí, ktorí obdivujú technologické a inovatívne spôsoby propagácie. Príďte vyskúšať, ako funguje Harmonaut a nechajte sa obklopiť zvukmi hudby, ktorú sami vytvoríte.

Harmonaut Manuál

Podíďte bližšie a vyskúšajte, ako porcelán môže znieť lepšie aj bez otĺkania.

  1. Podíďte k pultu a nasaďte si slúchadlá.
  2. Po jednom dvíhajte jednotlivé produkty a počúvajte, aké zmeny tým v melódii vytvárate. Dvihnutím produktu spôsobujete, že svetlocitlivá dióda aktivuje unikátny zvuk. Vrátením produktu na bielu značku zvuk zastavíte.
  3. Dvíhajte postupne jednotlivé produkty a ľubovoľne ich stavajte na rotačný kruh.
  4. Počúvajte, akú hudbu komponujete.