Zažiarte postriebreným príborom

Publikované 14. December 2017
Zažiarte postriebreným príborom

Striebrenie predstavuje vynikajúcu metódu na to, ako pridať príboru na hodnote. Vďaka striebornej vrstve sa príbory stávajú kvalitnejšími, odolnejšími, ale aj krajšími.

Prečo sa príbory postriebrujú?

Striebro je ušľachtilý kov odolný voči dlhodobému vplyvu vody, pôsobeniu zriedenej kyseliny dusičnej a sírovej, väčšine organických kyselín, silných alkálií a väčšiny roztokov soli. Spomenuté látky sa v malom alebo väčšom množstve nachádzajú aj v jedle a práve pri bežnom používaní sa časom príbor prirodzene opotrebuje. Keďže striebro je vzhľadom na svoj normálny potenciál podstatne ušľachtilejšie ako oceľ, nielenže strieborné povlaky dokážu príborom dodať nezameniteľný lesk, ale dokážu ich aj ochrániť.

Ako prebieha striebrenie?

Príbory pred samotným striebrením zbavujeme všetkých mastnôt a nečistôt, vzniknutých a priľnutých na povrchu príborov. Predpríprave príborov na striebrenie venujeme v SOLA extrémnu pozornosť, a to najmä z dôvodu, aby sme dokonale eliminovali akékoľvek možné nedostatky, ktoré môžu vzniknúť nedôsledným spracovaním. Preto spomedzi všetkých dostupných a využívaných metód na odmastenie ako v organických rozpúšťadlách, či v alkalických vodných roztokoch, využívame tú najprecíznejšiu a tou je elektrolytické odmasťovanie. Elektrolytické odmasťovanie spĺňa najvyššie požiadavky kladené na čistotu povrchu príborov.

Tento proces nielenže zrýchľuje a zlepšuje odmasťovanie, ale z povrchu príborov odoberá aj posledné miniatúrne nečistoty a mastnoty, ktoré by mohli zostať na príbore pri využití iných metód a neskôr spôsobiť problémy. Princíp elektrolytického odmasťovania je založený na využití jednosmerného elektrického prúdu. Pri prechode prúdu nastáva rozklad elektrolytickej látky, zrušia sa adhézne sily (ktorými sú nečistoty viazané k povrchu kovu) vplyvom plynov tvoriacich sa na elektródach a spoľahlivo odtrhávajú nečistoty od ošetrovaného povrchu.

Po elektrolytickom očistení sú príbory následne niekoľko krát prepláchnuté, kým konečne dostávajú striebornú platinu v predbežnom kúpeli a samotnom postriebrovacom kúpeli. Po opätovnom opláchnutí teplou vodou a dôkladnom osušení ostáva postriebrené príbory už len vyleštiť a sú pripravené na používanie.