Výstavy a veľtrhy Jar 2016

Published 22. February 2016 Štítky: Marketing a aktivity

Krátky prehľad výstav a veľtrhov v jarnom období, ktorých sa Sola zúčastní ako vystavovateľ.

Výstavy a veľtrhy Jar 2016

Kde možno navštíviť stánok spoločnosti Sola v mesiacoch marec a apríl 2016?

Aktuálne výstavy a veľtrhy, kde nás zastihnete osobne:

WTCE, Hamburg, Nemecko

5.apríl – 7.apríl 2016

Počas 3 dní trvajúceho medzinárodného veľtrhu WTCE Hamburg propagujú vystavovatelia svoje produkty, určené pre oblasť stravovania v oblasti cestovného ruchu, resp. prepravy osôb. Veľtrh sa zameriava predovšetkým na vrcholových manažérov a riaditeľov zodpovedných za túto oblasť cestovného ruchu a zároveň ponúka inovatívne riešenia, ako zlepšiť komfort cestujúcich a úroveň cateringových služieb nielen luxusných a nízkonákladových leteckých spoločností, ale aj prevádzkovateľov osobnej železničnej a lodnej prepravy.

FHA, Singapur, Singapur

12.apríl – 15.apríl 2016

Jedna spomedzi svetovo najväčších a najkomplexnejších prehliadok, určená pre významných zákazníkov nielen z Ázie. Food Hotel Asia 2016 ponúka široký výber výrobkov, potrieb a služieb zahraničných výrobcov a dodávateľov nielen z odvetvia potravín a nápojov.

SIRHA, Budapešť, Maďarsko

9.máj – 11.máj 2016

SIRHA je medzinárodný veľtrh, ktorý sa po Lyone, Istanbule, Moskve, Ženeve a Shangaji, v máji 2016 koná v Budapešti v Maďarsku. Ponúka priestor veľkým príležitostiam najmä na pôde potravinárskeho priemyslu, pekárstva, cukrárstva, hotelierstva a v oblasti cateringu a služieb.