Equip’Hôtel Paris

Jeden spomedzi najpodstatnejších veľtrhov pre všetkých profesionálov v rámci HORECA segmentu ponúka bohatú paletu produktov a služieb v odvetviach, akými sú gastronomický priemysel a hotelierstvo.

Equip’Hôtel Paris

1600 vystavova­teľov, reprezentujúcich 19 rôznych odvetví v rámci gastronomického priemyslu a vyše 111.000 návštev­níkov, ktorí predstavujú nevyčerpateľný zdroj inšpirácie – to sú hlavné znaky, ktoré ženú profesionálov na miesto najnovších trendov so širokou ponukou produktov a služieb v oblasti gastronómie a hotelierstva, na Equip’Hôtel v Paríži.

Dátumy: 06. November 2016 - 10. November 2016
Miesto výstavy: Paris Expo Porte de Versailles
Hala: 7.2
Stánok: B082
Mesto: Paríž
Krajina: Francúzsko