Udržateľnosť
a sociálna zodpovednosť sú
u nás na prvom mieste

Uvedomujeme si, aké je v dnešnej dobe dôležité, aby mala naša spoločnosť Sola Switzerland priaznivý vplyv na životné prostredie. Rovnakú váhu prikladáme sociálnej zodpovednosti a ľuďom garantujeme férové pracovné podmienky. Preto sa neustále snažíme zlepšovať environmentálnu, sociálnu aj ekonomickú udržateľnosť v celom dodávateľskom reťazci.

Záväzok byť ekologickí
a ekonomickí

Recyklovateľné materiály

Všetko, čo môžeme, vyrábame z recyklovateľných materiálov. Napríklad príbory sú z nehrdzavejúcej ocele, pri výrobe plastového riadu používame termoplast bez obsahu BPA či formaldehydu a medzi textilom nájdete aj doplnky z recyklovanej bavlny.

Solárna energia

Na fabrikách pokrývame čo najväčšiu časť výroby solárnymi panelmi, ktoré produkujú elektrinu bez emisií skleníkových plynov a iných znečisťujúcich látok.

Nižšie emisie CO2

Našu ekologickú stopu sa snažíme minimalizovať znížením emisií CO2, menšou spotrebou energie a vody, ktorú šetríme vďaka automatizovanej výrobe.

Dlhá životnosť výrobkov

Výrobky tvoríme tak, aby boli odolné
a mali dlhú životnosť, vďaka čomu ich spotrebitelia nebudú musieť často meniť.

Ľudia sú našou prioritou

Rešpektujeme ľudské práva

U nás nikoho nediskriminujeme ani neuprednostňujeme na základe pohlavia, veku, náboženstva, rasy, zdravotného postihnutia či sexuálnej orientácie.

Dodržiavame pracovné právo

Naši zamestnanci sa môžu spoľahnúť
na dodržanie všetkých práv, vrátane spravodlivej odmeny, dôstojného pracovného času či ochrany osobných údajov.

Zákaz detskej práce

Nezamestnávame deti mladšie ako minimálny vek povinnej školskej dochádzky. Mladistvým zároveň zabezpečujeme pracovné podmienky primerané ich veku.

Bezpečnosť
na pracovisku

Garantujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Prijali sme opatrenia, vďaka ktorým predchádzame nehodám, zraneniam či chorobám spôsobeným prácou.

BSCI
amfori
BEPI

Od roku 2016 sme hrdým členom amfori, poprednej globálnej asociácie s otvoreným a udržateľným obchodom. Jej cieľom je pomôcť podnikom monitorovať a zlepšovať udržateľnosť ich dodávateľských reťazcov. Práve účasť v amfori garantuje, že nám skutočne záleží na sociálnej zodpovednosti a ekologickosti. Veríme, že nám táto spolupráca pomáha vytvárať lepšie podmienky pre všetkých našich zákazníkov, zamestnancov a partnerov. Ako výrobca príborov s vlastnými výrobnými podnikmi vieme preukázať dodržiavanie sociálnych a environmentálnych princípov od nákupu surovín až po predaj našich príborov. Naša spoločnosť participuje na oboch amfori iniciatívach BSCI Business Social Compliance Initiative aj BEPI Business Environment Performance Initiative.

ISO

Na zaistenie manažérstva kvality využíva naša spoločnosť systém certifikácie ISO 9001. Týmto spôsobom sme schopní preukázať poskytovanie produktov a služieb, ktoré spĺňajú prísne požiadavky zákazníkov a právnych predpisov, ale aj ich neustále zlepšovanie.

Ak potrebujete naše certifikáty – radi vám ich poskytneme. Svoje požiadavky adresujte prosím na e-mail: legal@solaswiss.com

Pozrite si video